Dziś, kiedy wojna jest oddalona w czasie i przestrzeni, trudno zrozumieć, czym była dla żyjących kompozytorów tragedia lat 1939 - 1945. W drugiej części serii zatytułowanej 39 - 45 otrzymujemy wykonania utworów czworga kompozytorów - Grażyny Bacewicz, Tadeusza Zygfryda Kasserna, Stefana Kisielewskiego oraz Ludomira Różyckiego.

Wydawnictwu towarzyszą notki prof. Michała Bristigera i dr Katarzyny Naliwajek - Mazurek wyjaśniające kontekst i historię utworów, które łączy przede wszystkim czas powstawania i oczywisty w tym wypadku temat. Lata 39 - 45 oglądamy często, zdecydowanie rzadziej mamy natomiast okazję posłuchać tego czasu i rozpoznać wpływy jakie wywarł na polską muzykę klasyczną.

Kontakt z interpretacjami Sinfonii Varsovii pod batutą Renato Rivolty staje się także tłem do głębszych przemyśleń na tematy związane z życiem kulturalnym, czy życiem twórców kultury w  czasie wojny. Muzyka stanowi tu indywidualną ucieczkę od codzienności, przekazuje obsesyjny, drążący porządek strachu i niepewności, a także stanowi hołd składany ofiarom i bohaterom.

vvv, 2018-01-24